Regulamin

1. Niniejszy regulamin warunkuje zasady umieszczania i edycji wpisów w portalu tynkarskim tynkiwpolsce.pl.

2. Użytkownikiem jest osoba zamieszczająca wpis w formularzu, w portalu tynkiwpolsce.pl.

3. Warunkiem dokonania wpisu w portalu tynkiwpolsce.pl jest akceptacja regulaminu Portalu, tj. wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzu danych, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną" oraz akceptacja poniższych postanowień Regulaminu.

4. Prawidłowo dodany wpis w portalu będzie publikowany bezterminowo (z aktywnym linkiem pozycjonującym na okres 90 dni), po wcześniejszym zaakceptowaniu przez administratora.

5. Po okresie 90-dniowej bezpłatnej aktywności odnośnika, można odpłatnie przedłużyć jego aktywność za pomocą płatności SMS lub przelewu online wg obowiązującego na stronie portalu cennika - wszystkie podane ceny są cenami brutto.

6.O możliwości przedłużenia aktywności odnośnika Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową na kilka dni przed końcem darmowego okresu.

7.Wpis zawiera dane teleadresowe, opis, lokalizację na interaktywnej mapie Google, galerię zawierającą do 6 zdjęć, słowa kluczowe oraz opinie o firmie. Dane teleadresowe zawierają odnośnik do własnej strony interntowej.

8. Baza Firm służy gromadzeniu danych o podmiotach będących osobami prawnymi lub fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.

9. Umieszczanie wpisu na stronie tynkiwpolsce.pl jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu.

10. Publikacja wpisu nastąpi dopiero po sprawdzeniu go przez administratora pod względem merytorycznym, najczęściej do 5 dni roboczych.

11. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.

12. Użytkownik ma możliwość zmiany wprowadzonych danych jedynie drogą mailową, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta poprzez przesłanie wiadomości e-mail z adresu jaki widnieje w wizytówce firmy wyświetlanej w portalu Tynkiwpolsce.pl.

13. Użytkownik może usunąć swój wpis, tylko w przypadku gdy nie została dodana żadna opinia do danego wpisu.

14. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia, modyfikacji, usunięcia wpisu oraz ograniczenia lub zablokowania dostępu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.

15. Dane każdej firmy mogą być wprowadzone tylko raz. Wielokrotne wpisy będą usuwane.

16. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących jego wpisu w katalogu firm za pośrednictwem poczty elektronicznej.

17. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 r. o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez właściciela portalu tynkiwpolsce.pl.

18. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo przeprowadzania mailingu oraz prowadzenia marketingu telefonicznego na adresy e-mail oraz numery telefonów i faksów wpisane w formularzu portalu (zgodnie z Ustawami z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu usług drogą elektroniczną).

19. Właściciel Portalu ma prawo wykorzystywać dane wpisane w formularzu oraz wszelkie załączone materiały do publikacji w ramach działalności Portalu.

20. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo możliwości zaprzestania świadczenia usługi prezentacji firm w dowolnym momencie za powiadomieniem Użytkowników.

21. Dane prezentowane na stronie tynkiwpolsce.pl są ogólnodostępne dla wszystkich odwiedzających portal. W wyniku czego właściciel Portalu nie odpowiada za niechcianą korespondencję, przesłaną na umieszczone przez Użytkowników adresy e-mail w formularzach prezentujących firmę.

22.Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z bazy danych osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji.

23. Właściciel Portalu podejmie wszelkie starania, aby zapewnić Użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Użytkownika mające związek z korzystaniem z portalu, a spowodowane błędnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet, bądź straty powstałe w wyniku działań osób trzecich.

24. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie baz danych.

25. Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Portalu na adres e-mail: bok(@)tynkiwpolsce.pl.

26. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania i może ulec zmianie w dowolnym czasie.